Penubuhan Ameen

Syarikat Ameen ditubuhkan pada tahun 1982.Produk Ameen telah melalui beberapa revolusi dari awal pengeluaran sehingga kini. Perubahan demi perubahan yang dilakukan bertujuan untuk membezakan Keluaran Produk Syarikat Ameen dengan produk lain.
Secara tidak langsung, perubahan tersebut telah melakukan penambahbaikan terhadap label yang mengikut trend semasa dan lebih menarik minat pelanggan untuk membelinya